Hoveridagen ved Osted gadekær.
Osted Bylaugs medlemmer mødes ved gadekæret lørdag den 29. april kl. 10.00.
Det er vores årlige arbejdsdag, hvor vi oprenser gadekæret, beskærer træer og buske samt luger gangene. Folk bedes tage eget værktøj med.
Bylauget har drikkevarer, kaffe og kager med, samt lækre BLT sandwichs til frokost.

 
Sommerfest i regnvejr
Det begyndte ellers med høj sol og masser af mennesker. Blå Mandag spillede op kl 19.00 og alt så ud til at gå som planlagt.
 
 
 
 
Høstfesten 2016
Bylauget fejrede i Kulturhuset at høsten er færdig og kommet i hus. Måske er der ikke så mange der er involveret i høsten i dag, men høsten er stadig et vigtigt element i Danmark og det vil vi gerne fejre.
Der var høsttale af Mogens Petersen fra øm og underholdningen stod Nicholaj Siltan for. Nicolaj fik rigtigt tag i forsamlingen. Hans sange gik lige i hjertet på folk, så alle sad og vuggede i takt til musikken.
Høstfesten sluttede med hjemmelavet æblekage og amerikansk lotteri.
Årsmøde og uddeling af
Bylaugsprisen 2017

Der var mødt 54 bylaugsmedlemmer til årsmødet d. 3. februar 2017. Der var fællesspisning og i år havde OstedSlagteren lavet den berømte ”bylaugsgryderet” og alle spiste med god appetit.
Bylaugsprisen for 2017 blev overakt af Jane Rasmussen
 
Fire gårde blev til Mannerup by
Ved Osted Bylaugs historiske byvandring i Mannerup, var ca. 45 personer mødt op for at høre Ole Sivertsen fortælle om byen og områdets fortid.
Ole Sivertsen er selv født og opvokset i byen, han har også været ejer af Mannerup Møllegaard. Han har en levende interesse for alt og alle i nærområdet, det kendetegner hans fortællinger.
 
 
 
Bylaugets tur til Lauringe mose.
Osted Bylaug havde den 9. august en vandretur fra Osted kirke til Rorup kirke. Den gik gennem Lauringe mose. Der var mødt 30 personer op og de viste stor interesse for mosens natur og hvad der blev fortalt undervejs.
 
 
 
 
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31 | Byvejen 45, Osted, 4320 Lejre  | Tlf.: 46497113 | margrethesminde@mail.tele.dk