Årsmøde 2019
Bylauget i Osted havde årsmøde fredag d. 1 februar, og her blev der også uddelt årets Bylaugspris.
Desværre må der indkaldes til ekstraordinært årsmøde på grund af mangel på nye bestyrelsesmedlemmer.
Der var mødt 60 medlemmer op til årsmødet (generalforsamling). Ole Hansen og Holger Larsen havde lavet den traditionelle bylaugsgryde og den smagte godt.

Den 22. marts var der ekstraordinært årsmøde i
Osted Bylaug


         Bestyrelsen består nu af følgende:

         Oldermand Hans Henrik Bertram Larsen
         Viceoldermand og kasserer Mona Jørgensen
         Viceoldermand Tommy Olesen
         Suppleant Ole Sivertsen
         Suppleant Lissi Søndergård
         Aktivitetsudvalg Inge Cecilie Christensen.

  Bylaugets opgaver vil i år være forskelligt fra de
  andre år og det kan ses i det medfølgende referat.
  Arrangementer der allerede er planlagte vil natur-
  ligvis bliv udført, bestyrelsen vil ved det først-
  kommende bestyrelsesmøde planlægge årets
  opgaver og giver meddelelse snarest.

  Referatet af det ekstraordinære årsmøde kan
  ses her og det giver en god beskrivelse af vores
  drøftelser om Bylaugets fremtid.

Osted Bylaugs høstfest
Den blev afholdt den 14. september med dejlig mad fra Pierres grill og hjemmelavet æblekage.
Høsttalen blev holdt af Thomas Bisgaard som fortalte levende om sin tid i Osted og omegn.
Underholdningen stod Jeannet Ulrikkeholm for, med god stemning og et blandet program.
Aftenen sluttede med amerikansk lotteri med masser af gaver fra Osteds handlende.
Se billederne og læs mere her.
Osteds historie gennem 300 år.
Bylaugets udstilling er nu slut. Den har været i Osted Kulturhus hele februar måned. Hver lørdag har Erik Kildegaard fortalt og vist rundt. Den har været særdeles godt besøgt, ca. 100 mennesker har været og se på, dertil kommer 2 foredragsaftener også med ca. 100 besøgende.
Udstillingen kan igen ses på Osted bibliotek fra 10. juni til 10. august 2019.

Udstillingen er blevet fotograferet af fotografen Ole Malling og man kan se billederne her.

Vagn Olsen fra Osted har optaget en video om udstillingen og den kan ses på YouTube under ”osted video”, eller ved at trykke her.

Der er stadig et arrangement i forbindelse med udstillingen om Osted og det er et besøg på Vibygaard. Det bliver en bustur fra Osted, vi mødes lørdag d. 11. maj kl. 10.30 i Osted Kulturhus. Alle kan tilmelde sig, men der bliver et begrænset antal pladser, max 50 deltagere, mere information om det senere.
Historiske billeder fra Osted
Her kan du se en masse historiske billeder, som hver i sær fortæller en lille historie fra Osted igennem tiderne.
 
Under en militær øvelse i området, landede et fly med militærpersoner på marken ved gården Margrethesminde. Stedet er i dag Flintebjerget.
Bylaugets sommerfest ved gadekæret
Den 14. juni havde Bylauget sommerfest ved Osted gadekær. Der var mødt ca. 110 personer op og de havde en hyggelig aften med sang og musik.
 
 
Historisk byvandring i Osted.
Turen blev ledet af  Erik Kildegaard og Hans Larsen som koncentrerede sig Osted-stenen, den sydlige del af Byvejen og skolen.
Der blev fortalt  om Jacob Suenson der gav Osted bort til Roskilde Domkapitel i 1246.

Turen sluttede i kulturhuset med kaffe og god kage.

Læs mere og se billederne her
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31 | Byvejen 45, Osted, 4320 Lejre  | Tlf.: 46497113 | margrethesminde@mail.tele.dk