Ekstraordinært møde i Bylauget
Ved årsmødet den 1. februar blev der ikke fundet kandidater til en ny bestyrelse. Det betød at dirigenten måtte bede den eksisterende bestyrelse om at blive på deres poster og indkalde til et ekstraordinært årsmøde/generalforsamling, hvor det eneste punkt vil være ”at arbejde med henblik på en funktionsdygtig bestyrelse”.
Det ekstraordinære årsmøde vil blive afholdt i løbet af 2 måneder.
 
 
Årsmøde 2019
Bylauget i Osted havde årsmøde fredag d. 1 februar, og her blev der også uddelt årets Bylaugspris.
Desværre må der indkaldes til ekstraordinært årsmøde på grund af mangel på nye bestyrelsesmedlemmer.
Der var mødt 60 medlemmer op til årsmødet (generalforsamling). Ole Hansen og Holger Larsen havde lavet den traditionelle bylaugsgryde og den smagte godt.
Historiske billeder fra Osted
Her kan du se en masse historiske billeder, som hver i sær fortæller en lille historie fra Osted igennem tiderne.
 
Under en militær øvelse i området, landede et fly med militærpersoner på marken ved gården Margrethesminde. Stedet er i dag Flintebjerget.
Osted Bylaugs høstfest
Den blev afholdt den 14. september med dejlig mad fra Pierres grill og hjemmelavet æblekage.
Høsttalen blev holdt af Thomas Bisgaard som fortalte levende om sin tid i Osted og omegn.
Underholdningen stod Jeannet Ulrikkeholm for, med god stemning og et blandet program.
Aftenen sluttede med amerikansk lotteri med masser af gaver fra Osteds handlende.
Se billederne og læs mere her.
Historisk byvandring i Osted.
Turen blev ledet af  Erik Kildegaard og Hans Larsen som koncentrerede sig Osted-stenen, den sydlige del af Byvejen og skolen.
Der blev fortalt  om Jacob Suenson der gav Osted bort til Roskilde Domkapitel i 1246.

Turen sluttede i kulturhuset med kaffe og god kage.

Læs mere og se billederne her
Hoveridag ved Osted gadekær
Fredag d. 4. maj var der arbejdsdag ved gadekæret i Osted. Tolv personer mødte op til en solbeskinnet dag. De fik fældet træer, renset op i gadekæret og gangene blev skuffet og revet. Nu er det en nydelse at gå en tur forbi gadekæret.
Efter veludført arbejde stillede de alle op til fotografering og det var følgende: Bagerst fra venstre Alex Christensen. Anders Nørgård. Mona Jørgensen. Børge Hansen. Bjarne Sørensen. Forrest fra venstre Poul Ravnkilde. Palle Petersen. Ole Sivertsen. Kirsten P. Petersen. Hans Larsen. Inge Cecilie Christensen og Jane Rasmussen var fotografen.

Bylaugets sommerfest ved gadekæret
Den 14. juni havde Bylauget sommerfest ved Osted gadekær. Der var mødt ca. 110 personer op og de havde en hyggelig aften med sang og musik.
 
 
Bylaugets tur til Lauringe mose.
Osted Bylaug havde den 9. august en vandretur fra Osted kirke til Rorup kirke. Den gik gennem Lauringe mose. Der var mødt 30 personer op og de viste stor interesse for mosens natur og hvad der blev fortalt undervejs.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31 | Byvejen 45, Osted, 4320 Lejre  | Tlf.: 46497113 | margrethesminde@mail.tele.dk