Årsmøde 2019
Bylauget i Osted havde årsmøde fredag d. 1 februar, og her blev der også uddelt årets Bylaugspris.
Desværre må der indkaldes til ekstraordinært årsmøde på grund af mangel på nye bestyrelsesmedlemmer.

Der var mødt 60 medlemmer op til årsmødet (generalforsamling). Ole Hansen og Holger Larsen havde lavet den traditionelle bylaugsgryde og den smagte godt.

I år havde Erik Kildegaard Rasmussen forberedt og ophængt en udstilling om 300 året for Osted landsbys hoveri på herregården Vibygaard. ” Osteds historie gennem 300 år”. Erik og hans kone Birthe Rasmussen fortalte ikke kun om tiden under herremanden på Vibygaard, men de fortalte også om Osteds udviklingen gennem de 300 år, 1719 - 2019. Det var en særdeles interessant fortælling og de fortjente forsamlingens klapsalver som en anerkendelse af det store arbejde. I øvrigt anbefales alle at se udstillingen, og den er åben i februar måned, hver lørdag mellem kl. 11.00 til 13.00 i Osted kulturhus Alfarvejen 13 i Osted.

Bylaugsprisen for 2019 blev tildelt Bondeskovgårdens udstillingsbygning. Palle og Hanne Nielsen fra Bondeskovgården modtog prisen, som består af en messing plade, med inskription ”Osted 2019 Bylaugspris”. Prisen tildeles på grund af en unik bygning, og den er udført med stor respekt for gammelt håndværk og materialevalg.

Årsmødet.
Til dirigent valgtes Karl Frandsen og Inge Cecilie Christensen til referent.

Oldermanden Hans Henrik Bertram Larsen aflagde beretning om året 2018. Han fortalte om aktiviteterne i årets løb. Det begyndte med hoveridagen ved gadekæret, der mødte 12 personer op og vi fik renset og ordnet gangene omkring gadekæret. I juni gav Svogerslev harmoniorkester koncert, det var også ved gadekæret og her mødte ca.120 personer op.
I juni havde vi en historisk byvandring og 70 personer mødets hos elektrikeren Carsten Rasmusen på Lysholmgård. Her fortalte historikeren Hans Jørgen Lysholm om Lysholmparken samt Landmandslysts udstykning.
Bylauget havde høstfest i september, med fællesspisning, høsttaler, underholdning og lotteri.
Oldermanden fortalte også om byens problemer med den stærke trafik gennem Byvejen. Desuden har Lejre kommune lovet fartbegrænsning på 70 km/timen på Hvalsøvej, strækningen Osager til Hovedvejen. Han fortalte også om borgermødet i juni, hvor en eventuel lukning af Byvejen blev debatteret. Desuden fortalte han om byggeplaner ved torvet i Osted og om den lovet renovering af stien fra Byvejen til Flintebjerg.

Kassereren Mona Jørgensen fremlagde regnskabet, det viste et underskud på 4751,90 kr. Både regnskab og oldermandens beretning blev godkendt.

Vedrørende valget til ny bestyrelse: Oldermanden Hans Henrik Bertram Larsen, samt de 2 viceoldermænd Poul Ravnkilde og Kirsten P. Petersen havde alle meddelt at de ikke genopstiller. Dirigenten appellerede forgæves efter nye kandidater til de ledige poster.
Det betød at dirigenten måtte bede den eksisterende bestyrelse om at blive på deres poster og indkalde til et ekstraordinært årsmøde/generalforsamling, hvor det eneste punkt vil være ”at arbejde med henblik på en funktionsdygtig bestyrelse”. Det ekstraordinært årsmøde vil blive afholdt i løbet af 2 måneder.
Årsmødet for 2019 fortsatte og der blev valgt et nyt aktivitetsudvalg med Tommy Olesen og Inge Cecilie Christensen. Til revisor og revisorsuppleant blev valgt Inge Cecilie Christensen og Alec C. Christensen.

Under eventuelt læste oldermanden en mail op en borger i Osted. Vedkommende bad om et smukkere Osted. Der stod i mailen!” Når man kom til Byvejen ad Hovedvejen, ville det pynte svært hvis der blev en mere ensartede reklameskiltning på hjørnet”.

Osted bylaug må altså på den igen. Der skal som tidligere nævnt afholdes ekstraordinært årsmøde. Bylauget er 131 år gammel og har 100 medlemmer, blev stiftet i 1888 og det vil være meget kedeligt hvis foreningen må nedlægges på grund af mangel på nye bestyrelsesmedlemmer
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31