Høstfest 2016
Bylauget fejrede i Kulturhuset at høsten er færdig og kommet i hus. Måske er der ikke så mange der er involveret i høsten i dag, men høsten er stadig et vigtigt element i Danmark og det vil vi gerne fejre.
Høstfesten forgik i fredag den 9. september og kulturhusets festsal var fyldt til sidste plads. Pierre fra Osted cafeteria, havde på åben gril tilberedt både lam og svinekam. Det smagte godt og alle roste ham for den gode mad.
Senere på aftenen kom så årets høsttale og det var i år Morgens Petersen fra Øm. Han er kendt som formand for Lejre kunstforening. Mogens tog udgangspunkt i den igangværende udstilling om 70erne og fortalte om hvordan han personlig høstede erfaring i den periode og hvordan den kom til at præge hans fremtid. Det var meget interessant og Mogens fik megen anderkendelse fra salen.
Bylauget havde fået kirkesangeren i Rorup kirke, Nicholaj Siltan, til at komme og fortolke de gamle revyviser. Nicolaj fik rigtigt tag i forsamlingen. Hans sange gik lige i hjertet på folk, så alle sad og vuggede i takt til musikken. Havde publikum fået lov til at bestemme, havde han nok spillet hele natten. Der var taktfast bifald til Nicholaj.
Høstfesten sluttede med hjemmelavet æblekage og lotteri. Osteds handlende havde givet gaver til lotteriet og mange kunne gå hjem med en god gevinst.

Det var en dejlig aften for Bylaugets medlemmer og de kunne gå hjem med en god oplevelse.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31