Hoveridag 2018 ved Osted gadekær.
Fredag d. 4. maj var der arbejdsdag ved gadekæret i Osted. Tolv personer mødte op til en solbeskinnet dag. De fik fældet træer, renset op i gadekæret og gangene blev skuffet og revet. Nu er det en nydelse at gå en tur forbi gadekæret.
Efter veludført arbejde stillede de alle op til fotografering og det var følgende: Bagerst fra venstre Alex Christensen. Anders Nørgård. Mona Jørgensen. Børge Hansen. Bjarne Sørensen. Forrest fra venstre Poul Ravnkilde. Palle Petersen. Ole Sivertsen. Kirsten P. Petersen. Hans Larsen. Inge Cecilie Christensen og Jane Rasmussen var fotografen.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31