Information/Tilmelding / Nyt i Osted
Information omkring Byvejen.
 
Trafiktælling efter renovering.
Der foreligger nu en trafiktælling som er foretaget på Byvejen i januar måned 2012.
Den viser, noget overraskende for de fleste, at der gennemsnitligt bliver kørt med fornuftig hastighed igennem Osted. Der er ganske vist stadig nogle stykker der har lidt problemer med at overholde hastigheden. Men et gennemsnit på ca. 45 km/t må siges at være fint.
Du kan se hele optællingen ved at trykke her.
 
Tidligere trafiktælling
Vi har nu også fået tilsendt resultatet af en trafiktælling som er foretaget sidst i august måned 2010. Altså før arbejdet med Byvejen blev påbegyndt.
Denne optælling kan du se ved at trykke her.
 
Sammenligning af de to trafiktællinger.
Desværre er optællingen fra 2010 skrevet på en lidt anden måde end den nye. Derfor kan de desværre ikke sammenlignes direkte.
Bemærk at optællingen fra 2010 er delt i 3, nemlig Mod Hvalsøvej, Mod Hovedvejen og Total trafik.
Tallene fra trafiktælllingen fra 2010 er bearbejdet og og omregnet til gennemsnit for et helt år.
Men alligevel kan man godt se ud af de to trafiktællinger at gennemsnitshastigheden er faldet fra ca. 51 km/t i 2010 til ca. 45 km/t her i 2012. Det er dog noget.
 
Færre biler på Byvejen.
Af optællingen fra 2010 fremgår det at der kørte 2.951 biler igennem Osted pr. døgn. Hvorimod der ifølge den nye optælling kun kører 1.790 biler igennem byen på et døgn.
 
Begge optællinger er foretaget nord for kirken.
 
Kommunen vil løbende foretage optællinger på Byvejen. Og vi vil vise dem her på hjemmesiden såsnart de foreligger.
 
Hvor mange bruger Byvejen som en smutvej?
Vi har foreslået at lave en optælling der fortæller hvor mange der bruger Byvejen til gennemkørsel, men det kræver 4 tællestationer, hvilket Lejre Kommune ikke har ressourcer til på nuværende tidspunkt. Det er dog et stort ønske fra Bylauget.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31