Hoveridag 2014
Osted bylaug havde den årlige hoveridag (arbejdsdag) ved gadekæret. I år fik vi sat 3 nye bænke op og de blev straks afprøvet. Rekord mange af bylaugets medlemmer mødte op, 13 stk, så der blev rigtigt bestilt meget. Udover opsætning af bænke, blev der samlet grene sammen, renset op fra gadekæret og buske og træer blev beskåret. Vi sluttede af med B and B sandwich. 

Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31