Afholdte aktiviteter / Besøg på Vibygaard
Osted besøgte den gamle herregård fra hoveritiden
For 300 år siden 1719, måtte Osted bønderne udføre hoveri på herregården Vibygaard. Her i 2019 på 300 året, besøgte Osted borgerne igen Vibygaard for at se hvordan forholdene er på den tidligere herregård.

Osted Bylaug havde d. 11. maj arrangeret en udflugt til Kr. Syv kirke og Vibygaard. Vi havde bestemt os for at køre samlet i bus og det var for at få en fornemmelse af den distance hoveribønderne måtte gå, når de blev indkaldt af herremanden til hoveriarbejde. I dag kørte vi i udflugtsbus, men dengang måtte de gå.

På Kirke Syv kirkegård viste Leif Bo Poulsen og Poul Rundkvist rundt, de fortalte og viste gravkammeret for den sidste herremand på Vibygaard, Vilhelm Bertelsen og vi så også gravstenen for en endnu tidligere herremand Jørgen Qvistgaard. I kirken så vi stolestadet som herremanden brugte når han kom i kirke.

Derefter kørte vi til Vibygaard. Leif Bo og Poul Rundkvist fulgte med og fortalte om udviklingen på herregården.
Vibygaard er i dag meget forskelligt fra hoveritiden. Den er nu delt i 2 enheder. Landbruget med de store driftsbygningerne er et økologisk landbrug på 800 hektar og det bliver drevet i fællesskab med 2 andre godser. Det gamle hovedhus er nu privat ejet, det er et familiecenter, hvor vanskeligt stillet familier tilbydes døgnbehandling.
Hovedhuset er i dag beboet af familien Hecht, vi blev meget imponerende af det store arbejde udført af familien, for at bevare den gamle herregaardsbygning. Vi blev vist rundt i havestuen, pejsestuen og ind i det gamle kontor, hvorfra herremanden før i tiden kunne overvåge arbejdes gang på godset. Det var som om at herremanden blot var gået ud for et kort øjeblik.
Til sidst gik vi tur rundt i den gamle park. Den var også velholdt med store gamle ege- og bøgetræer, naturligvis var der svaner i søen.
Vejret var pragtfuld og så er udflugten næsten altid vellykket.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31