Afholdte aktiviteter / Byvandring Mannerup 2016
Byvandring den 28. juni 2016
Fire gårde blev til Mannerup by
Ved Osted Bylaugs historiske byvandring i Mannerup, var ca. 45 personer mødt op for at høre Ole Sivertsen fortælle om byen og områdets fortid.
Ole Sivertsen er selv født og opvokset i byen, han har også været ejer af Mannerup Møllegaard. Han har en levende interesse for alt og alle i nærområdet, det kendetegner hans fortællinger.
Mannerup bestod oprindeligt af fire gårde, hver med ca. 120 tønderland. Det betyder at det samlede areal er ca. 1000 hektar. Ved matrikuleringen fik Baunehøjgaard nr. 1a. Kærgaard nr. 2a. Mannerupgaard nr. 3a og Mannerup Møllegaard, nr. 4a. Siden er der fra disse 4 gårde solgt fra til huse og andre erhverv. Møllegaarden er den eneste gård der et flyttet væk fra byen, nu ligger den ved Hovedvejen og den har en stor produktion af økologisk mælk.
Mannerup var under stavnsbåndet ikke ejet af nogen lokal herregård, og derfor skulle bønderne heller ikke stille til hoveri. Byen var ejet af Københavns børnehjem og Københavns kommune i fællesskab, til dem blev der betalt tiende, som en slags husleje.
Under byvandringen fortalte Tommy Olesen om sølvskatten. Den blev fundet ved detektor søgning i Mannerup for 4 år siden. Det er stadig den største sølvskat der er fundet i Danmark. Der er ingen tvivl om at, ved fundet af sølvskatten blev Mannerup sat på landkortet.
Tommy Olesen afslørede også en sten der er opsat til minde om fundet. Den står i vejkanten nærved findestedet, hvor alle kan se den.
Vi sluttede aftenen af på Mannerupvej 42. Tak til Ole for en god fortælling og til Tove for god kage.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31