Sognefogeden.
Hans Jørgen Lyholm fortalte ved Osted Bylaugets årsmøde, om sin far den tidligere og sidste Sognefoged i Osted Ejner Christensen.
Hans Jørgen er født i Osted i 1947 og husker byen fra dengang den var præget af landmænd og handelsmænd.
Han fortalte, at hans far tog embedet meget seriøst og at faderens liv skulle afspejles i sognefogedembedet. For eksempel, kunne faderen ikke komme anstigende til udpantning i en ny ”Austin Oxford”, bilen måtte passe til jobbet.
Hans Jørgen fortalte om alle købmændene som der var i Osted tilbage i halvtredserne. Der var L. A. Jensen nær Kroen. C. C. Olsen i Kirkebjerg. Fra posthusets bungalow blev der hentet aviser Roskilde dagblad og Roskilde tidende, desuden kunne man der købe kager og is. Nær kirken var der 2 købmænd, Stormoen og Sv. Å. Jensen.
Der blev også fortalt om alle de forskellige religiøse og politiske grupperinger. Hans Jørgens far var missionsmand og menighedsråds-
formand, det lagde han ikke skjul på, men han ønskede alligevel, at der skulle være respekt om præsten. Min far kunne ikke få sig selv til at sige ”Pastor Per” selv om det var tidens tiltaleform.
Hans Jørgen er uddannet lærer og blev forstander på Efterskolen Vesterbølle. Nu tager han rundt som foredragsholder.

 

Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31