Kender du Osted Bylaug?
Hvis ikke, kan du læse lidt om hvad det handler om her.
 
Hvordan begyndte Osted Bylaug?
Osted Bylaug har sin oprindelse i tiden før 1793 og før gårdenes udflytning (udskiftning) fra landsbyen.
Dengang var Bylaugets væsentligste funktion at lede bøndernes drift af jorden og landsbyens fællesskab.
Efter udskiftningen i 1793 ophørte den oprindelige funktion, men der var stadig byjord i Osted som fællesskabet skulle tage stilling til. Det var bl.a. gadekæret, anlæg med byens vandpumpe, grusgraven i Kirkebjerg og fælles græsaraler.

Det Bylaug, som vi kender idag, blev oprettet den 8. januar 1888 med nye vedtægter og med Anders Hansen Rosendahl som bylaugets første oldermand. 
 
Hvad er formålet med Osted Bylaug?
Bylaugets formål er at varetage Osted By og omegns interesser over for offentlige myndigheder, bevare og beskytte landsbymiljøet samt påtage sig andre opgaver af fælles interesser for beboerne.
 
Lidt mere historie!
I tidens løb har Osted Bylaugs virke været meget alsidigt som f.eks. opstilling af Bystenen som fortæller historien om Osted tilbage til år 1246.
Genindretning af gadekæret og renovering af Præstealléen.
Flytning af 5. maj stenen hvor alle skolebørnene kom trækkende gennem hele byen med stenen liggende på en gaffelgrenet træstamme.
Som noget af det seneste er Byvejen blevet renoveret, så trafikken nu kører langsommere gennem byen, og der er skabt plads til cyklister og fodgængere. Et projekt som Osted Bylaug havde stor indflydelse på.
 
Hvem er Osted Bylaug?
Bylauget er for alle, der bor i Osted og omegn.
Bylauget ledes af Oldermanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer inklusiv kasserer. Disse personer vælges af bylaugets medlemmer, hvert år, på årsmødet som afholdes i februar måned.
Der er idag ca. 130 medlemmer af Osted Bylaug. Det er vores mål at fordoble antallet af medlemmer inden udgangen af 2012. Og det er her du kommer ind i billeder. Hvis du ikke allerede er medlem, så følg dette link og meld dig ind nu. Det koster kun 75 kr. pr. år.
 
Hvorfor er dit medlemsskab så vigtigt?
Bylauget går ind for positiv dialog med kommunen og vi har erfaret, at en forening med et talstærkt grundlag i lokalområdet øger interessen væsentligt hos politikerne. Derfor er det vigtigt med et solidt medlemstal.
Medlemskontingent opkræves een gang årligt i januar. Kontingentet fastsættes på årsmødet, for 2012 er det, som tidligere nævnt fastsat til 75 kr. pr. medlem. Hvert medlem har naturligvis 1 stemme på årsmødet. Så der er rigtig mange hvor der er 2 medlemmer.
 
Hvad laver Osted Bylaug?
  • Vi er aktive når der skal udarbejdes lokale planer og stianlæg.
  • Vi arbejder for, og værner om, miljøet i Osted og omegn.
  • Vi vedligeholder området i og omkring gadekæret på vores årlige hoveridage.
  • Vi uddeler bylaugsprisen til projekter som er med til at gøre byen kønnere og mere attraktiv.
  • Vi afholder sommerkoncerter ved gadekæret.
  • Vi arrangerer fortælle-, foredrag og filmaftener.
  • Vi afholder en årlig høstfest i september.
     

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan altid finde os her på hjemmesiden. Vi står altid til rådighed hvis du har noget på hjerte. Vi er altid interesseret i at høre om hvad der foregår i Osted og nærmeste omegn.

Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31