Årsmøde 2018.
Der var mødt 55 medlemmer op i Osted kulturhus til årsmødet 2018. Ole Hansen og Holger Larsen havde lavet den traditioneller bylaugsgryde og medlemmerne spiste med god appetit.
I år fik vi Geert Aagaard Andersen til at fortælle om sin tilværelse som tidligere international diplomat.
Geert bor i Mannerup og det er interessant at hører fra en person vi kender i det daglige, fortælle om verden udenfor Osted.
Geert er født i Holsted, mellem Esbjerg og Kolding. Han havde interesse for det international arbejde og først fortalte han om tiden i Guyana i Sydamerika og senere arbejdede han for det danske udenrigsministerium. På denne måde blev han sendt til Kina, Afrika og Indonesien.
Han omtalte episoder i udlandet, som vi kunne nikke genkendende til fra dagspressen, gennem de sidst 25 år. Det var en meget spændende fortælling.

Årsmødet.
Som dirigent blev valgt Karl Frandsen og Inge Cecilie Christensen valgtes til referent.
Oldermanden Hans Henrik Bertram Larsen aflagde beretning om året 2017. Bl.a. kom han ind på at vejret i 2017 havde drillet kraftigt, så flere arrangementer måtte aflyses.
Hoveridagen ved gadekæret måtte flyttes og den store sommerkoncert ved gadekæret måtte aflyses, men vi håber at komme stærkt igen i 2018.
Vi havde godt vejr til byvandringen i juni og der var 42 personer mødt op og fik en god aften.
Bylauget havde høstfest i september og her fik 45 medlemmer en festlig og god aften
Bylauget håber at få forbedret forholdene ved gadekæret, vi har en stribe forslag og vi håber Lejre kommune vil støtte med et beløb fra kommunens pulje til samme formål.
Oldermanden fortalte også om Præstealleen. Bylauget og menighedsrådet går sammen om at få alleens træer beskåret her i denne vinter. Der skal nok blive pæn.
På mødet talte vi også om de nye byggeplaner for Osted, det var især planerne for Møllegårdens jorde og butikstorvet i Osted. Vi følger dem tæt.
Erik Kildegård fortalte om planer for markering af 300 år, hvor Osted bønderne blev pålagt hoveri på Vibygaard. Der bliver udstilling, foredrag og måske besørg på Vibygaard.
Følgende blev valgt for 2018. Der var genvalg til Oldermanden Hans Henrik Bertram Larsen. Mona Jørgensen blev genvalgt til viceoldemand. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Ole Sivertsen og Lissi Søndergaard. Til aktivitetsudvalget valgtes Holger Larsen og Inge Cecilie Christensen. Som revisor og revisorsuppleant valgtes Inge Cecillie Christensen og Alex C. Christensen.
Under indkomne forslag, forslog Christel Nielsen at der kommer en hastighedsbegrænsning på Hvalsøvejen mellem Hovedvejen og Osager.
Bylaugsprisen for 2018 gik til huset på Byvejen 37 for deres nydelige renovering af tagetagen.
Aftenen sluttede med at vi sang ”Sneflokke kommer vrimlende”, det passede lige til den kommende sne og frost.
Årsmødets referat kan læses ved at trykke her
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31