Afholdte aktiviteter / Byvandring hovedvejen 2015
Byvandring på hovedvejen
søndag den 9. august 2015.
Der var mødt ca. 50 personer op til Osted Bylaugs historiske byvandring langs Hovedvejen i Osted.
Det var Ole Sivertsen og Hans Larsen der stod for turen og vi gik fra Osted Kro til Osted fri-og efterskole hvor der blev fortalt undervejs.
Der blev fortalt om den store udvikling og bosætning langs Hovedvejen, en udvikling der hovedsageligt forgik fra 1800 til 1950.
Osted var en af de byer langs Hovedvejen der forstod at bruge vejen til egen fordel. Derfor opstod der forretninger og industri på begge sider af vejen gennem Osted.
På turen blev der fortalt om Osted kros udflytning fra landsbyen, andelsmejeriet ”Landsmandslyst” der opstod i 1887 og blev nedlagt i 1994. Osted centralskole der blev bygget i 1939-40 og startede ud med ca. 100 elever, fik vokseværk i 1970erne med 700 elever. Nu er der på 240 elever.
Der blev også fortalt om forretningerne som, L. A Jensens købmandshandel, Poul barber, Tatolforretningen, Skomageren og Kontantforretningen.
Alle var de virksomheder der opstod fordi der var mennesker der så en behov for dem, men de lukkede da tiden var løbet fra dem.
Vi sluttede byvandringen i haven hos Jørgen og Solveig Olsen med god kaffe og dejlig kage.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31