Afholdte aktiviteter / Præsteskulpturen 2013-14
Præstefiguren
Den skulptur det står vagt ved Præstealleen er igen på plads. Den har været taget ned for at blive renoveret. Den stod på sin plads i 14 år og var ramt af ”tidens tand”. Noget træ i skulpturen er blevet udskiftet, den har fået 2 lag træ-tjære og støttefoden er blevet støbt bedre fast i fundamentet.
Skulpturen blev sat op i 1999, ved indvielsen af den genopførte Præsteallé. Osted Præsteallé er den gamle markvej fra præstegården ud til markerne der hørte til gårdens drift. Helt tilbage i 1800 tallet var det en allé af elmetræer og i 1919 var der stadig 18 store elmetræer. I 1995 blev de sidste elmetræer ramt af sygdom og måtte fælles
I 1999 blev en ny allé med 60 lindetræer plantet, skulpturen blev sat som en smuk indgang til alleen og til Osted.
Osted Bylaug | CVR: 33 39 97 31